Usługi transportowe
Łódź - Polska


O firmie | Kontakt | Dojazd

Ciężarowy transport samochodowy

Wiesław Armanowski


Dane teleadresowe:

92-601 Łódź
ul. Rokicińska 248

telefon GSM:
502 639 812

 

Przydatne strony

Główny Inspektorat Transportu Drogowego - niezbędne informacje dla wszystkich świadczących usługi transportowe i nie tylko dla nich.

Transport drogowy - informacje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie transportu drogowego: bezpieczeństwo, pojazdy, kierowcy, aktualności.

Definicja transportu według wikipedii: „Transport (łac. transportare przenieść; przewieźć) - przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy....” czytaj więcej »

Europa i świat:

Europejski Trybunał Praw Człowieka - międzynarodowy sąd powołany do kontroli przestrzegania praw człowieka. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej. 19 stycznia 1993 roku Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo do wnoszenia indywidualnych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Państwo przystępujące do Konwencji i jego instytucje są zobowiązane nie ingerować w żaden sposób w proces skutecznego wykonywania prawa przez Trybunał.

Biuro Inormacji Rady Europy”. - informacje dotyczące wnoszenia skarg.
Biuro Informacji Rady Europy popularyzuje w Polsce działania Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa. Zajmuje się podnoszeniem świadomości, rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, promuje walkę z dyskryminacją mniejszości, ksenofobią, nietolerancją itp.

Rada Europy - międzyrządowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Portal Unii Europejskiej - Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) - gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą, najprężniejszą i unikatową organizacją tego typu na świecie

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze - jest głównym organem sądowym ONZ. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych.